L’entitat financera BANC SABADELL ja ha inscrit als seus participants en els Corporate Games Terrassa 2019 i ho ha fet sumant-se amb un equip nombrós i en diferents disciplines esportives: running, pàdel i futbol 7.

BANC SABADELL no ha volgut faltar a aquest esdeveniment i des del seu compromís amb Terrassa, amb les empreses i amb l’esport, presenta un equip que  segur competirà i participarà amb molta il·lusió i ganes.

Amb més de 130 anys d’història acumulada, BANC SABADELL encapçala avui dia el quart grup bancari privat que cotitza a l’IBEX 35 i és una de les entitats financeres més ben capitalitzades.

El grup financer que lidera l’entitat inclou societats filials i participades, bancs i xarxes amb marques comercials que incorporen propostes de valor diferenciades, que s’enfoquen a la diversificació per territoris i negocis sota el mateix denominador comú de la professionalitat i l’excel·lència en el servei. Un dels trets diferencials d’aquesta entitat és el seu compromís amb l’esport i, en aquest cas, dins la seva estratègia consolidada de RSC.

BANC SABADELL, benvinguts!

https://prensa.bancsabadell.com/ca/