Podran participar en els CORPORATE GAMES TERRASSA 2019 totes aquelles persones, majors de 18 anys, representant a una empresa o corporació. Les empreses poden inscriure tants individusi/o equips com desitgin en un o més esports.


55 € per cada inscripció realitzada entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2018.

75 € per cada inscripció realitzada entre l’1 de gener i el 31 de març de 2019.

95 € per cada inscripció realitzada entre l’1 d’abril i el 31 de juliol de 2019.


Quota reduïda per a inscripcions exclusives per Running de 35, 45 i 55 € respectivament en els tres trams del calendari vàlids per a les inscripcions normals.

Quota suplementaria de 30 € per Crossfit.
Quota suplementaria de 75 € per Golf.

Preus amb IVA inclòs.

EMPRESES I CORPORACIONS

Model PDF per omplir i enviar per correu electrònic.

INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL

Model PDF per omplir i enviar per correu electrònic.

INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL ONLINE

Formulari per omplir i pagament online