PARTICIPACIÓ I PATROCINI PER A EMPRESES I CORPORACIONS

Posem a la disposició de les empreses i corporacions diversos nivells de participació en funció del nombre de participants que promoguin i de si opten a entrar en el patrocini general o d’alguna activitat concreta. Com a orientació per a les empreses i corporacions interessades a tenir un paper actiu en els Corporate Games Terrassa 2019, exposem a continuació alguns punts de referència:

NIVELL BÀSIC

Empreses que aportin un nombre de participants menor de 10 inscripcions.
· Tots els serveis contemplats per als inscrits descrits anteriorment.
· 1 acreditació pel Corporate Day.
· 1 plaça gratis per la Games Party.
· Marca o nom d’empresa o corporació al Supercenter i a la web oficial.
· Participació en la Desfilada Inaugural.

NIVELL MITJÀ

Empreses o corporacions que aportin un nombre de participants entre 10 i 50 inscripcions.
· Tots els serveis contemplats per als inscrits descrits anteriorment.
· 2 a 4 inscripcions suplementàries gratuïtes.
· 2 acreditacions pel Corporate Day
· 2 a 4 places gratis per la Games Party
· Marca o nom de l’empresa o corporació al Supercenter i a la web oficial.
· Marca o nom de l’empresa o corporació en materials editats per l’organització.
· Participació en la Desfilada Inaugural.
· Opció per disposar d’espai promocional propi al Supercenter.

NIVELL ALT

Empreses o corporacions que aportin un nombre de participants superior a 50 inscripcions.
· Tots els serveis contemplats per als inscrits descrits anteriorment.
· 5 a 8 inscripcions suplementàries gratuïtes.
· 3 a 4 acreditacions pel Corporate Day.
· 5 a 8 places gratis per la Games Party.
· Marca o nom de l’empresa o corporació al Supercenter i a la web oficial.
· Marca o nom de l’empresa o corporació en materials editats per l’organització.
· Marca o nom de l’empresa en les instal·lacions on es desenvolupin les competicions esportives i en les cerimònies de lliurament de medalles i premis i clausura.
· Participació en la Desfilada Inaugural.
· Opció per disposar d’espai promocional propi al Supercenter.

En el cas d’empreses o corporacions que a la participació afegeixin l’opció de PATROCINADORES, s’estudiarà cada proposta en funció del seu nivell de participació sumant el de patrocini.

DOSIER PRESENTACIÓ

Les empreses patrocinadores, en funció de la seva aportació, podran gaudir
dels següents avantatges:

Paquet d’inscripcions gratuïtes pels Corporate Games Terrassa 2019.

Invitació especial per participar en altres Corporate Games.

Paquet d’acreditacions en el Corporate Day.

Paquet d’inscripcions gratuïtes per la Games Party.

Paquets gratuïts d’allotjament per a participants i acompanyants.

Accés al estand VIP al Supercenter.

Marca i nom de l’empresa o corporació en secció de Patrocinadors a la web oficial dels Corporate Games.

Programa promocional propi.

Espai expositor propi al Supercenter.

Servei particularitzat per a acompanyants.

EMPRESES D’INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL

Els CORPORATE GAMES són un esdeveniment especialment sensible amb la responsabilitat social de les empreses i per això posem especial atenció en aquelles empreses i corporacions que desenvolupen programes específics d’inserció i integració laboral, d’igualtat, de sostenibilitat, de solidaritat social i per a aquelles empreses i corporacions que desenvolupen la seva activitat específicament en aquest terreny de la responsabilitat social ja sigui com a centres d’inserció o com a serveis d’ajuda.

Els organitzadors dels CORPORATE GAMES TERRASSA 2019 facilitarem la participació d’aquestes empreses i corporacions, al mateix temps que obrirem canals perquè puguin presentar i promoure les seves activitats, serveis, experiències i valors.